Uge 03 – 2020

//Uge 03 – 2020

Uge 03 – 2020

  • Det er stadig meget mildt – både hvad angår luft-og jordtemperaturer. Umiddelbart er dette positivt for vores afgrøder, hvor mange ikke er alt for veludviklede fra efteråret. Mangelsymptomer breder sig dog flere steder – der er behov for indsats når det kan lade sig gøre.
  • Vinterraps – Kerb 400SC. Sidste chance i henhold til godkendelse var 31.12. Jordtemperaturen er pt ca. 5 C. Manglende bekæmpelse af spildkorn, rajgræs mm må evt overvejes med Focus Ultra i marts måned. Kerb effekterne lader vente på sig, men vi begynder nu at kunne se effekt på enårig rapgræs og spildkorn. Det kniber mere på rajgræsser og væselhale.
  • Kalenderen står for os på planlægning og registrering. Ring og book en aftale, så 2020 planlægningsmæssigt kan komme i hus.
  • Vintersæd: den store vandmængde giver os mange steder problemer med dårlig trivsel i vandmættet jord. Andre steder ser vi manganmangel – og mangel i øvrigt – udvikle sig i det milde vejr.
  • Du kan dårligt færdes i marken – men en tur på gåben kan de fleste marker dog bære – og det er utrolig givtigt at vurdere og følge udviklingen i markerne hen over den typiske milde danske vinter. Udvikling i planternes vækst og ikke mindst overblik over ukrudt giver basis for den optimale opstart. Den bliver vigtig primo 2020 – meget skal indhentes.
  • Planlæg gødningsopstart – og som det ser ud lige nu, så giver det mening at tænke opstart primo februar måned. På dagsfrost eller milde forhold som i 2019. HUSK – at vi normalt kun tildeler ammonium N i februar (max 10 % Nitrat) – og mere nitrat i marts.

 

 

 

2020-03-05T22:29:14+00:00

Skriv en kommentar