Uge 02 – 2023

//Uge 02 – 2023

Uge 02 – 2023

  • Vækstregulering – den undervurderede ”høstkapacitet”. Siden starten af 90èrne har mange ”bandlyst” vækstregulering, som den store eksponent for sundt eller usundt korn. Der blev lavet nogle fertilitetsforsøg på grisesøer, som viste, at der måske kunne henføres påvirkning af søernes fertilitet til CCC produkter – men ikke til Cerone.  Det var de to produkter, der blev testet. Udløberen blev, at vi siden har haft stigende fokus på, at der ikke må bruges vækstreguleringsprodukter i brødkorn – ingen restriktioner i foderkorn. I Tyskland har man skelnet mellem aktivstofferne, hvor Chlormequat (CCC) og Mepiquat-chlorid (Terpal) anses for problematiske, mens Cerone og ex ModdusM ikke umiddelbart har givet samme problemer.  Landsforsøgene har gennem årene nærmest haft det som sin fornemste opgave at vise, at vækstregulering er spild af penge. Det er ganske korrekt, at i langt de fleste forsøgsserier, hvor der ikke er lejesæd, så oplever man heller ikke merudbytte for vækstregulering – måske endda tværtimod. Hvis der til gengæld er udbredt lejesæd – som vi senest så i 2019 – så taler vi om en halvering af høstkapaciteten – og et udbyttetab der kan være 2-3 ton/ha. Specielt den tabte høstkapacitet er et undervurderet område – og dagens forsøgsgennemgang har fokus netop på vækstregulering.
  • Uge 2 det har regnet meget over den seneste uge – og over de seneste 4 uger kan vi se på FieldSence, at der er faldet 70-120 mm på Sjælland.  Der meldes også om større nedbørsmængder i den kommende periode, og generelt skal vi forberede os på mildere og vådere vintre. Det vil sætte ekstra fokus på dræn kvalitet, og er uden tvivl noget vi alle skal have fokus på.
  • Gæs og svaner er et problem rigtig mange steder – og primært under våde forhold er der rigtig mange ”trådskader”. Hvis der blot er tale om afgræsning – og dyrene ellers bare forsvinder ved vækststart til foråret – så er skaden begrænset.
  • Planteværn 2023. i branchen forventes ca 15 % stigning i prisen på planteværn – men aftalerne er dog ikke forhandlet på plads endnu, og konkurrencen begynder ikke at spidse til før end sidst i marts måned, så generelt er det alt for tidligt at sige noget eksakt endnu. Planteavlerne har dog handlet massivt ind inden 2023 sæsonen og i AgroSupport kan vi bla konstatere en omsætningsfremgang på planteværn på 50 % – så der står meget på hylderne derude. Brug KemiTjek til at sikre, at alle produkter er godkendte på opbevaringstidspunkt.
  • Gødning: prisen på gødning falder stadigt – men det gør kornprisen desværre også. I skal primært være obs på om der evt skal suppleres lidt med P og K, som måske er sparet væk i både 2022 og 2023. Forsøgene 2022 viser, at specielt vårbyg kvitterer godt selv for småmængder P og K. En 15-7 12 vare kan være et godt supplement for flere.
  • Afgrødemarkedet: Både raps og hvede siver
2023-01-27T18:40:03+00:00

Skriv en kommentar