Uge 02 -2022

//Uge 02 -2022

Uge 02 -2022

  • Tiden går stærkt – året er lige begyndt – og nu nærmer vi os allerede midten af Januar.
  • CAP (den nye EU) reform begynder nu at tegne sig. Det bliver virkelig noget der kommer til at præge planteavlerens fremtid. På Planteavlsdagen(e) den 25. og 26. januar bliver der gjort rede for betydning for dig – vigtigt at følge. Allerede nu er der ændringer omkring tilskud til lavbundsjorde og mulighed for anvendelse af ex graduering af gødning til at erstatte en del af efterafgrøderne.
  • Der venter andre ganske vigtige ændringer – både på kort og langt sigt. Nye Triazolregler her og nu er forløber for ny pesticid aftale i løbet af 2022. en aftale som både vil føre nye afgifter med sig og ikke mindst vigtigt sikker også indføre pesticidregnskab!
  • Afgrøderne trives generelt fint derude i øjeblikket, men vi synes klart vi kan se effekt pt at DAP tildeling ved såning. Flere vinterafgrøder er blege lige nu, og det skyldes typisk en kombination af næringsstofmangel og måske negativ eftervirkning af sen ukrudtsbehandling.
  • Vinterrapsen lover godt de fleste steder, og vi ved at roden typisk arbejder selv efter en frostperiode.
  • De fleste har modtaget 2021 EU støtten, men der er flere end normalt, hvor det ikke er sket endnu. På grund af kritik fra Rigsrevisionen tidligere på året, så har en større del af ansøgninger været udtaget til ekstra egenkontrol – med forsinkelse til følge. Vi hjælper som altid gerne med at følge ansøgninger til dørs.
  • Afgrødemarkedet: der har været meget nervøsitet på afgrødemarkederne her i det nye år – men store daglige udsving til følge. Dog forventning om, at slutniveau for 2022 høsten til sin tid bliver på et ganske fornuftigt niveau.
2022-01-18T17:27:32+00:00

Skriv en kommentar