Uge 02 -2020

//Uge 02 -2020

Uge 02 -2020

  • Så er vi i gang med 2020. Nye udfordringer venter i kommende forår. i sidste uge fokuserede vi meget kort på, hvor vigtigt det vil være at udvise rettidig omhu, og starte behandlinger op allerede i februar. De milde temperaturer – og også jordtemperaturer, giver basis for vækst. Vækst skaber behov – og hvis planten ikke kan få dækket disse behov – så har vi mangel. Det ser vi nu flere steder – og det er udtryk for, at der er gang i væksten, og det er udtryk for, at der mange steder skal handles ”ved først givne lejlighed”.
  • Vinterraps – Kerb 400SC. Sidste chance i henhold til godkendelse var 31.12. Jordtemperaturen er pt ca. 5 C. Manglende bekæmpelse af spildkorn, rajgræs mm må evt overvejes med Focus Ultra i marts måned.
  • Kalenderen står for os på planlægning og registrering. Ring og book en aftale, så 2020 planlægningsmæssigt kan komme i hus.
  • Vintersæd: den store vandmængde giver os mange steder problemer med dårlig trivsel i vandmættet jord. Andre steder ser vi manganmangel – og mangel i øvrigt, udvikle sig i det milde vejr.
  • Du kan dårligt færdes i marken – men en tur på gåben kan de fleste marker dog bære – og det er utrolig givtigt at vurdere og følge udviklingen i markerne hen over den typiske milde danske vinter. Udvikling i planternes vækst og ikke mindst overblik over ukrudt giver basis for den optimale opstart. Den bliver vigtig primo 2020 – meget skal indhentes.
  • Tid at bestille sort til vårafgrøde. Ingen grund til at nøjes med det grovvaren har på hylden til sidst – gå ind og tag et aktivt valg på de mest interessante sorter. Vårbyg, Havre og hestebønne vil dominere arealerne dette forår.

 

2020-03-05T22:28:49+00:00

Skriv en kommentar