Uge 01 – 2023

//Uge 01 – 2023

Uge 01 – 2023

  • Endnu engang – Godt Nytår. Som landmænd er vi ukuelige optimister, og vores fornemmelse er også, at de fleste af Jer er ved godt mod, selv om der er udfordringer nok, når vi ser ind i 2023. Markederne er volatile – ingen har den ”spåkugle”, der kan forudsige priser på afgrøder eller hjælpestoffer – bare den næste måned. Vi ser at afgrødepriserne er på vej ned – hveden er pt 100 kr under de bedste afregningspriser for 2022 hveden! – og selv om gødningen er blevet lidt billigere, så kan det ikke udligne denne omsætningsnedgang. Samtidig frygter vi hvad der sker omkring CO2 – hvor det måske kan være en fordel med SVM regering – men det virker ikke som om de heller har forstået værdien af vores intensivt dyrkede afgrøder – når det kommer til CO2 optag og fixering. Derudover er de fleste hårdt ramt af stærkt stigende renter og fortsatte høje energipriser. Kort sagt så skal vores afregningspriser nok komme ned i et lidt for almindeligt leje – men det virker meget usikkert om de direkte hjælpestoffer følger med – og omkostningerne i øvrigt på ejendommen – ja de vil stige. Vi har kun et middel mod dette – vi maksimerer udbyttet ved at prioritere rettidighed og ikke spare for meget på hjælpestofferne. Forsøgene 2022 siger alt om dette. På trods af rekordlavt smittetryg af svampe i vores afgrøder – så er der klart merudbytte for at behandle og beskytte potentialet.

– for nogen af os er det ved at være helt surrealistisk at skrive 2023. Vi startede op med privatrådgivningen i 2004 – så det er faktisk 20. kalenderår vi tager hul på – det er lidt utroligt.

  • Uge 1 Det har været mildt hen over nytår – over 12 C på Lolland nytårsnat – det er uhørt. Nu er der kulde og måske lidt sne på vej igen – men vi er overbevist om, at vore afgrøder kan klare det. Der meldes også om større nedbørsmængder i den kommende periode, og generelt skal vi forberede os på mildere og vådere vintre. Det vil sætte ekstra fokus på dræn kvalitet, og er uden tvivl noget vi alle skal have fokus på.
  • Gæs og svaner er et problem rigtig mange steder – og primært under våde forhold er der rigtig mange ”trådskader”. Hvis der blot er tale om afgræsning – og dyrene ellers bare forsvinder ved vækststart til foråret – så er skaden begrænset.
  • Planteværn 2023. Vi ved nu, at den nye pesticidhandlingsplan er vedtaget til at gælde fra 1.1 2023.Under alle omstændigheder kan vi forvente stigende priser på planteværn dette år.
  • Gødning: prisen på gødning – specielt N gødning – er faldet. N27 varer koster nu ca 500 kr mod tidligere ca 670. Typisk er der tale om 4-6 kr/kg N lavere nu. Lavere gaspriser og handelsboykot fra landmandsside er skyld i prisfald. Afgrødeprisen er dog samtidig faldet, så bytteforholdet mellem gødning og korn er ikke blevet bedre – tværtimod. Forsyning- og leveringssikkerhed er også stadig en usikker parameter.
  • Afgrødemarkedet: – hvede siver – raps bobler…
2023-01-27T18:39:40+00:00

Skriv en kommentar