Uge 47 – 2018

//Uge 47 – 2018

Uge 47 – 2018

• Så er kulden kommet eller rettere, det er blevet normale temperaturer – og godt det samme – vi trænger til at få kølet afgrøderne ned og naturligt droslet væksten ned. Kan stadig være aktuelt at give dine afgrøder en lille opstrammer inden vinteren – lidt vitaminer mm

• Jordtemperaturen er på 4-6 C nu – og derfor er megen aktivitet kraftig neddroslet derude. Bor, Fe (jern) og Cu (kobber) er alle mikronæringsstoffer der ”afgifter” i forhold til herbicider, kan stadig have positiv effekt på afgrødernes overvintring – specielt hvis temperaturen stiger lidt igen. ”Vinter eliksir” bestående af 1-2 liter HvedeSupport + 2 kg EspoTop omkring 1. november, vil optimere dine afgrøders kondition inden vinter.

• Svampe – meldug og rust, ser vi i stort set alle kornafgrøder. Normalt ikke det store problem, men der findes flere tidligt såede hvedesorter, hvor det vil være relevant at med- tage 0,2 liter Orius, hvis man kører en ”vitamin tur”. Bemærk – at hvis det for alvor blliver koldt nu – så standser denne tildeling automatisk – så er løbet kørt.

• Vinterraps – jordtemperaturen er lav nu, så Kerb 400 behandling er klar til at blive udført her efter 1. november, hvor den er lovlig efter ny godkendelse.

• Vinterbyg: Klar til overvintring? – måske – men overvej om en suveræn god afgrøde måske skulle forkæles med lidt vitaminer og ”afgiftning” inden vinteren tager fat – ellers ser vinterbyg fornuftig ud – dog har afgrøden lidt lidt af tørke! Flere gange hen over efteråret..

• Vinterrug: Rug kvitterer ikke max for tildeling af mikronæringsstoffer, de fleste rugmarker er i god kondition og klar til at overvintre.

• Vinterhvede: mange hvedemarker – og specielt et par sorter – er vokset kraftigt til siden efterårsferien. Væksten må gerne tage af nu – så vækstpunktet ikke hæver sig for meget. Specielt KWS Extase og Informer er blevet kraftige.

• Efterafgrøder må destrueres efter 3. november – og nu er jordtemperaturen nede hvor tilvæksten er standset. Mange forskellige strategier vælges i forhold til ”destruktion” af efterafgrøder. Lade den stå til marts, nedvisne med Glyphosat nu (evt opfølgning med glyphosat i marts) eller nedharvning med ex tallerkenharve. Ingen endegyldig løsning er det eneste og rigtige – men afhænger af mange forhold på den enkelte ejendom. Se på dine vinterraps spildplanter – hvis der er kålbrok (specielt i de lave områder), så er der ingen tvivl – afgrøden skal omsættes.

2018-12-09T08:38:17+00:00

Skriv en kommentar