Uge 42 – 2023

//Uge 42 – 2023

Uge 42 – 2023

  • Uge 42 – mere ustadigt vejr på Sjælland – og meget regn enkelte steder. Hvor det kan lade sig gøre at køre – sår I stadig – og det er ok.
  • Fredag den 13. skulle man i EU tage stilling til kommissionens indstilling til fortsat godkendelse af Glyphosat. Op til dette var fremkommet adskillige seriøse rapporter om ingen eller ringe risiko og indstilling til fortsat godkendelse. Det lykkedes IKKE at opnå kvalificeret flertal for forlængelse – og vi bliver nu alle kastet ud i en forlænget usikker periode inden endelig afgørelse omkring den 12-13. december. Intet er lige nu sikkert – det er rystende, at man sætter sig op mod så mange undersøgelser og resultater – og lægger mere vægt på følelser og folkeopinion.
  • Der bliver stadig sået vinterhvede og vinterrug – og næppe problemer i det – såbed stadig ganske fine – og qua ok jordtemperatur mm – så forventer vi ikke problemer med tilvækst. Sent såede marker kan med stor fordel sortjordsbehandles med DFF og måske tilsat 0,5 liter Boxer. Hvis der er væselhale – så skal Mateno Duo også tilsættes – tal med din rådgiver. Vinterraps. Når vinterrapsen er ved at køre ”død” for næringsstof, så bliver den blå/lilla. Ikke tilladt at supplere N nu – men noter, at der skal startes tidligt op i februar – og vigtigt, at der er udviklet en god rod. Når bladene bliver lyse/gule, så er det såmænd bare udtryk for alm ”nedbrydning” – og næringsstoffer indgår i alm cyklus.  Generelt dog god tilvækst i de fleste vinterrapsmarker – og mange skal til at holde øje med vækstpunktet – det må ikke strække sig. I så fald skal der vækstreguleres (igen?).
  • Vigtig behandling i raps – stadig relevant. Rapsjordloppens larve, vækstregulering, ukrudt, bor mm – alt dette skal rettes ind – er det ikke sket, så er det nu. Der skal nu kun restere en Kerb behandling i løbet af november.
  • Vintersæd. Vi kan stadig etablere vinterhvede og vinterrug. Jordtemperaturen er faldet – men stadig ganske god for årstiden. Husk – kun at så i max 3 cm på denne årstid. For rugs vedkommende helst max 2 cm. – og korriger udsædsmængden.
  • Ukrudtsbekæmpelse mod græs skal optimeres nu, hvor der er god jordfugt. Luft- og jordtemperaturer er samtidig faldende, så når vejret tillader det, så er det optimalt at sprøjte med ”Boxer”. Også Mateno Duo virker bedre ved god jordfugt.
  • Trafiklys ordningen kører – og der er udsendt ”Høringsbreve” til alle, hvor lbst ikke mener afpudsning er i orden. Der skal svares i APP – I kan selv gøre det og bør prøve. (ellers ringer I bare)
  • Afgrødemarkedet  usikkert kornmarked – ingen klar retning
2024-01-11T22:56:46+00:00

Skriv en kommentar