Uge 41 – 2023

//Uge 41 – 2023

Uge 41 – 2023

  • Uge 41 – efter en lang og tør september måned, så er det blevet lidt mere ustadigt – temperaturerne er faldet. Blæst har taget over og gjort ukrudtsbehandlinger besværlige, igen ser vi værdien af en sortjords DFF – intet løber fra dig…
  • Der bliver stadig sået vinterhvede og vinterrug – og næppe problemer i det – såbed stadig ganske fine – og qua jordtemperatur mm – så forventer vi ikke problemer med tilvækst. Sent såede marker kan med stor fordel sortjordsbehandles med DFF og måske tilsat 0,5 liter Boxer. Hvis der er væselhale – så skal Mateno Duo også tilsættes – tal med din rådgiver.
  • Slut med N tildeling – bortset fra i frøgræs. 1.oktober var det sidste chance for at give bla vinterraps N gødning her i efteråret. Frøgræs må få til og med den 14. september.
  • Vinterraps. God tilvækst i de fleste vinterrapsmarker – og mange skal til at holde øje med vækstpunktet – det må ikke strække sig. I så fald skal der vækstreguleres (igen?). Vi har i år set meget tydelig forskel på om der er tildelt stor mængde N ved såning eller først bag efter – når der sås sent. Ingen tvivl om, at når vi sår efter den 22-23. august, så skal N mængden, der placeres eller mixes, være høj.
  • Vigtig behandling i raps – stadig relevant. Rapsjordloppens larve, vækstregulering, ukrudt, bor mm – alt dette skal rettes ind – er det ikke sket, så er det nu. Der skal snart kun restere en Kerb behandling i løbet af november.
  • Vintersæd. Vi kan stadig etablere vinterhvede og vinterrug. Det har været meget imponerende hvor hurtigt kornet er kommet op lige til nu. Der går kun godt en uge fra såning til fremspiring. Husk – kun at så i max 3 cm på denne årstid. For rugs vedkommende helst max 2 cm.
  • Ukrudtsbekæmpelse mod græs skal optimeres nu, hvor der er kommet jordfugt. Luft- og jordtemperaturer er samtidig faldende, så når vejret tillader det, så er det optimalt at sprøjte med ”Boxer”. Også Mateno Duo virker bedre ved god jordfugt.
  • Trafiklys ordningen kører – og nu kan vi se de første ”røde” marker tone frem på lbst.dk Du kan principielt afpudse til den 25.10, men er arealerne først rødfarvede, så kræver det indberetning med APP til lbst, at dokumentere afpudsningen.
  • Afgrødemarkedet – på webinar i sidste uge blev det bekræftet, at vi nok ikke skal vente store prisstigninger på hverken lagervare af 23 høst eller kommende 24 høst. ☹
2024-01-11T22:55:49+00:00

Skriv en kommentar