Uge 38 – 2023

//Uge 38 – 2023

Uge 38 – 2023

  • Uge 38 – vi kan vel nu erklære høsten 2023 for officielt afsluttet. Det blev et trist kapitel til ”årbogen”, hvor alt der kunne gå galt vel nærmest gik galt. Ekstreme omkostninger, alvorlig tørke efterfulgt af ”ekstrem nedbør”, lave udbytter til lave priser – ja rækken af negative forhold står i kø efter denne sæson. De høje renter kommer så oveni – og er måske den alvorligste trussel for mange..
  • 2024 sæson er i gang: Landmænd er ukuelige optimister – ellers var vi ikke i erhvervet – men denne gang bliver vi virkeligt sat på prøve. For mage er den nye sæson startet lidt skævt med sen såning af vinterraps, men til gengæld så er det meget flotte såbed der kan laves nu til den øvrige vintersæd – det er i det mindste glædeligt.
  • Vinterraps. Såning er afsluttet sent – der skal fokus på vækst. Vigtigt at der er lettilgængeligt kvælstof til rådighed i rigelig mængde. Tilsæt gerne 3-5 N/ha til sprøjtevæske når I behandler – det giver godt ”boost” til afgrøden. Vigtigt at bekæmpe jordlopper. Vigtigt at spildkorn fjernes hurtigt – max 2 blade – opfølgning hvis det ser ud til at gå for langsomt – og ekstra N. Husk EspoTop og RapsSupport.
  • Vintersæd. Etablering af hybrid- vinterrug og vinterbyg har været i gang hele september – og hvedesåningen er nu også for alvor ved at være i gang. Historisk set har vi etableret vintersæd lige så snart vi har været i september måned. Forekomst af de besværlige græsser har til dels sat en stopper for dette hos flere kunder – men hvor græsset kan styres bør både vinterbyg(hybrid), vinterrug og de fleste hvedesorter etableres ved ”først givne lejlighed” i september. Det gode vejr udnyttes, og det er fornuftigt. Husk nu bare at følge op med sikker ukrudtsbekæmpelse – og senere lusebekæmpelse samt mikronæring.
  • Planlæg efterårsbehandlinger ukrudt – og når vi taler om væselhale, agerrævehale og resistent italiensk rajgræs og andre – så taler vi ikke om enten/eller behandlinger, men om både/og, hvor det er vigtigt at benytte sig af alle muligheder – fra første færd.
  • Vi fastholder brug af DFF på sort jord efter såning i alle vintersæds afgrøder. Det giver god effekt for små penge, bekæmper meget ukrudt direkte, og forsinker fremspiring af andet. Det gør det meget lettere at ”time” indsats med Mateno Duo og Boxer.
  • Afgrødemarkedet – afgrøderne siver stadig – og det frustrerer helt naturligt.
2024-01-11T22:50:44+00:00

Skriv en kommentar