Uge 36 – 2022

//Uge 36 – 2022

Uge 36 – 2022

 • Uge 36 – Høst 2022 endte med at blive stor, nem og værdifuld. Store udsving præger dog billedet, og flere steder har tørken skadet mere end andre. Værdien af høsten afhænger af hvornår den er solgt – vi mangler stadig at få slået fast, at de fleste solgte for tidligt – så ”du er ikke alene”.
 • YEN – viden og konkurrence. Hvis du godt vil ”pustes lidt i nakken” – og søger lidt udfordringer i den faglige hverdag, så er det måske en ide at tilmelde dig til YEN. Læs mere om dette her i Nyhedsbrevet.
 • Vinterraps: Etablering af 2023 afgrøden har været svær. Det først såede – specielt direkte i frøgræs er dårligt spiret. Husk ekstra N til marker der er sent sået og/eller sent fremspiret.
 • Vinterbyg: Etablering af 2023 afgrøder sker her fra ca 1. september med hybriderne som de første, derefter de alm seksradede sorter, mens de to-radede først sås efter den 10. september.
 • Vinterhvede: Igen i år er det de tidligt såede marker der er hårdest ramt af ”sorte aks” – så mange vil så hvede lidt senere i år. Dog er der igen i høst 2022 flere der melder om større potentiale i de tidligt såede marker, men… ja – der er for og imod. Vi anbefaler hvede såning fra den 5-7. september, hvor der ikke er problemer med græsukrudt mm.
 • Vinterrug: Vi sår igen, nu vi er i september måned. Specielt på lettere jord holder vi fast i den tidlige såning, hvor vi starter med 120-140 planter/kvm. Benyt KWS udsædstabel.
 • Efterafgrøder – mange er i tvivl om hvad der sker når vi passerer den 20. august mht etablering – følg dette link https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Efterafgroeder_og_jordbearbejdning/Faktaark_-_fleksible_frister_for_efterafgroeder_2022.pdfupload
 • De 4 % ”uproduktive arealer” er desværre en barsk realitet til markplan 2023. Har du 5 % fastliggende brak i dag – så er alt så rigeligt opfyldt, men hvis du har benyttet dig af MFO-efterafgrøder, så har du en kedelig opgave med at udtage arealer af dyrkning. Vær obs på at nogle remiser, skovarealer mm kan benyttes
 • MFO Brak arealer må/skal nu afpudses – og det bør ske inden 1. oktober. HUSK at du nu kan køre steder du sjældent kan færdes. Den chance skal ikke forspildes – det kan tilskudssikre arealer de næste par år.
 • Planteværn 2022. Bestil efterårsprodukter nu. AgroSupport medlemmer orienteres direkte.
 • Gødning: Gaspriserne bliver ved med at stige – ikke udsigt til billigere gødning.
 • Nye gødningsregler efterår – læs mere i dette Nyhedsbrev
 • Afgrødemarkedet: – hvis Matif hvede – og raps var en rutsjebane – så var den for længst lukket – farlig og uforudsigelig!
2022-09-08T08:47:37+00:00

Skriv en kommentar