Uge 35 – 2022

//Uge 35 – 2022

Uge 35 – 2022

 • Uge 35 – Høst af ”alle afgrøder” – er det slut? – vi kan skrive som sidste uge – det er tæt på – langt de fleste er færdige med årets høst, der for mange vil indskrive sig som udbyttemæssigt god, nem – og af stor værdi (uanset om det kunne have været solgt bedre).
 • YEN – viden og konkurrence. Hvis du godt vil ”pustes lidt i nakken” – og søger lidt udfordringer i den faglige hverdag, så er det måske en ide at tilmelde dig til YEN. Læs mere om dette her i Nyhedsbrevet.
 • Vinterraps: Etablering af 2023 afgrøden har været svær. Det først såede – specielt direkte i frøgræs er dårligt spiret. Nu er der kommet regn i større eller mindre mængde, og det gør sen etablering i disse dage oplagt.  Husk ekstra N og vi anbefaler at droppe clomazone produkter lige efter såning, da det ofte hæmmer tilvækst – og det har vi ikke brug for ved sen såning.
 • Vinterbyg: Etablering af 2023 afgrøder sker her fra ca 1. september med hybriderne som de første, derefter de alm seksradede sorter, mens de to-radede først sås efter den 10. september.
 • Vinterhvede: udbyttemæssigt er hvede nok den afgrøde der ligger tættest på et ”almindeligt godt udbytte” De omtalte ”sorte aks” har flere steder lige taget toppen af udbyttet – men ikke mange klager. Igen er det tidligt såede marker der er hårdest ramt – så mange vil så hvede lidt senere i år. Dog igen i høst 2022 flere der melder om større potentiale i de tidligt såede marker, men… ja – der er for og imod. Vi anbefaler hvede såning fra den 5-7. september.
 • Vinterrug: 2022 er et rigtig godt rug år med rekordudbytter flere steder. Vi sår igen, når vi runder til september måned. Specielt på lettere jord holder vi fast i den tidlige såning, hvor vi starter med 120-140 planter/kvm. Benyt KWS udsædstabel.
 • Vårafgrøder: flotte maltbyg udbytter sætter naturligt proteinpct under pres – og selv i det nordsjællandske er der eksempler på for lav protein i maltbyg – det er sjældent det sker.
 • Efterafgrøder – mange er i tvivl om hvad der sker når vi passerer den 20. august mht etablering – følg dette link https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Efterafgroeder_og_jordbearbejdning/Faktaark_-_fleksible_frister_for_efterafgroeder_2022.pdfupload
 • De 4 % ”uproduktive arealer” er desværre en barsk realitet til markplan 2023. Har du 5 % fastliggende brak i dag – så er alt så rigeligt opfyldt, men hvis du har benyttet dig af MFO-efterafgrøder, så har du en kedelig opgave med at udtage arealer af dyrkning.
 • MFO Brak arealer må/skal nu afpudses – og det bør ske inden 1. oktober. HUSK at du nu kan køre steder du sjældent kan færdes. Den chance skal ikke forspildes – det kan tilskudssikre arealer de næste par år.
 • 2022 EU ansøgningsrunden er nu helt afsluttet – husk at betalingsrettighederne forsvinder som begreb. Langsomt får vi overblik over Cap 23 reform. Læs vedhæftet skriv i Nyhedsbrev nr 27– og se AgriWebNews juli. Derudover er der sidste opdatering i dette Nyhedsbrev
 • Planteværn 2022. Bestil efterårsprodukter nu. AgroSupport medlemmer orienteres direkte.
 • Gødning: vi har overstået runde i AgroSupport – og nu meldes der om ”GasPanik” på gødningsmarkedet – med generel opfordring til at få HELE N mængden købt hjem – og leveret. Ingen ved, hvad der er det rigtige at gøre.
 • Nye gødningsregler – læs mere i dette Nyhedsbrev
 • Afgrødemarkedet: – hvis Matif hvede – og raps var en rutsjebane – så var den for længst lukket – farlig og uforudsigelig!
2022-09-08T08:48:39+00:00

Skriv en kommentar