Uge 29 – 2023

//Uge 29 – 2023

Uge 29 – 2023

  • Uge 29 – vi har fortsat regn og ustadigt vejr – som samlet flere steder har givet over 100 mm de seneste 3 uger. Denne mængde kunne have gjort en verden til forskel en måned tidligere. Måske lidt effekt på langsommere afmodning i vinterraps og bedre kernefyldning i korn – men ellers for sent… Vi kan nu tydeligt se, at regnen ikke overraskende betyder problemer med grønskud og gengroning af græsukrudt mm.
  • Tjek effekten af dine ukrudtsbehandlinger.  Vi taler først om færdig behandling når vi også har registreret effekt og restforekomst af de fremtrædende ukrudtsarter. Få ukrudt indtegnet – gerne på Cropmanager kort, der så senere kan bruges som grundlag for graduering.
  • Planlæg efterårsbehandlinger – og når vi taler om væselhale, agerrævehale og resistent italiensk rajgræs og andre – så taler vi ikke om enten/eller behandlinger, men om både/og, hvor det er vigtigt at benytte sig af alle muligheder – fra første færd.
  • Vinterbyg. Høsten af vinterbyg er langt fremme, og som ventet er afgrøden en af dem som har klaret det bedst. Vi har hørt udbytter fra 40-95 hkg/ha, og umiddelbart, så har hybriderne endnu engang klaret sig godt/bedst.
  • Vinterraps: nu begynder det et gå stærkt med afmodning i vinterraps. Og høsten starter nok direkte om ca 8 dage. Forskel på behandling under vejs stadig tydelig – også på afmodning. Normal gødningstilstand og normal svampe behandling – det kvitterer rapsen for.
  • Vinterhvede: i de meget tørre områder – på varierende bonitet – der klarer hveden sig meget dårligt. Umiddelbart ser der ud til at være sortsforskelle, men alene den meget sene udvikling, som ex Pondus har, giver visuel stor forskel.
  • Vinterrug: denne afgrøde ser faktisk ud til at have haft lidt glæde af regnen. Aks er umiddelbart ”svulmet list op” – og det kunne tolkes som om, der er håb for kerne fyldning. Snart høst her.
  • Vårafgrøder – første maltbyg høstet på Lolland, og der er høstet vårbyg sået sidst på efteråret.
  • 2023 EU ansøgningsrunden er nu endeligt afsluttet. Der er udsendt en del høringsbreve den 13. juli – og vi har også fået vores del – men umiddelbart er der tale om ”uskyldig” tvivl om afgrøde anmeldelse contra vurdering ud fra satellit foto.
  • Afgrødemarkedet – aftale om korn korridor blev umiddelbart ikke forlænget – det giver reaktioner på prismarkedet – men om det er holdbart?
2024-01-11T22:39:38+00:00

Skriv en kommentar