Uge 17 – 2023

//Uge 17 – 2023

Uge 17 – 2023

  • Uge 17 – gødskning og T1 behandlinger i den forgangne uge – planternes udvikling overrasker.
  • Vinterraps: stor variation mellem sorter, såtidspunkt, behandling mm. Generelt er vi dog lige før blomstring, og det er nu strategi for afslutning skal lægges. Flydende N til de afsluttende svampebehandlinger kan tildeles – 15-50 N/ha. Glimmerbøsserne har været der flere stader – andre er gået helt fri. Nu er der mere fokus på skulpegalmyg og snudebiller. Galmyg varsling bliver måske styrende faktor for den afsluttende behandling i vinterraps. Vi holder Jer orienteret.
  • Vinterbyg: enkelte er ved at skride! Mange marker er i st 32-33, men så sent som i dag har vi under besøg set vinterbyg i st 49! – skridning er lige rundt om hjørnet – utroligt. Vigtigt at I sætter Jer ind i det aktuelle stadie, som Jeres afgrøde har Her&Nu – middelvalg og dosis skal måske korrigeres.
  • Vinterhvede: lige bortset fra brødhvede, så er hveden gødet færdig nu. T1 behandling effektueres nu, hvor afgrøden typisk er i st 31 – begyndende st 32. Ikke mange har haft brug for tidlig supplerende græsbehandling – og ofte køres der med Rexade 440 i denne behandling sammen med øvrige midler i T1 behandling. Flere steder ser vi at hvede har aborteret sideskud i løbet af marts og april. Stress
  • Vinterrug: det går bare stærkt nu i flere vinterrug marker – og vi har set st 37 på vores markbesøg. I de marker, der må vækstreguleres, er man således tæt på opfølgende behandling – selv om der måske lige er kørt for få dage siden med T1.
  • Vårafgrøder: vårkorn er nu fremme flere steder – alt har været længe under vejs pga kolde jordtemperaturer. Skorpedannelse efter tromling og efterfølgende regn bekymrer, men kun de småfrøede græsfrøarter ser ud til at kunne få problemer. Sukkerroer har også fremspirringsproblemer. Mange har DFF behandlet efter vårbyg såning – det giver ro omkring ukrudtsbekæmpelse. Ært og hestebønne også på vej frem – typisk behandlet mod ukrudt med jordmidler
  • Graduering af gødning bliver et ”must” – Vi hjælper gerne med at udarbejde tildelingskort baseret på satellit foto og Jeres erfaring – og som nogen af de eneste hjælper vi Jer i gang i marken.
  • 2022 EU ansøgningsrunden nærmer sig afslutning. Hvis du ved der skal flyttes rettigheder her sidste gang, så sig til. Ændringer og rettigheder kan komme på plads frem til 23. maj.
  • Planteværn 2022. Vi er kommet i mål med at disponere planteværn 2022 – og vi er meget tilfredse med, at vi kun ser en stigning på 2-5% generelt – ja vi har endda priser der er faldet fra 2021!
  • Afgrødemarkedet: – gødningshandler på vej. Afgrødepriser sætter nye rekorder.
2024-01-11T22:24:10+00:00

Skriv en kommentar