Uge 15 – 2022

//Uge 15 – 2022

Uge 15 – 2022

  • Uge 15 – såning af vårafgrøder er ved at være afsluttet mange steder – der er enkelte tilbage – typisk med udlæg.
  • Vinterafgrøder reagerer positivt på regn – de fleste steder ligger der ganske store mængder N gødning til afgrøderne – og vi kan se, at bare efter et par dage med fugt, så er der positiv respons.
  • Gødning: mange vinterbyg og vinterraps marker er gødet fuldt op. Kraftige marker i god vækst ligger passende på 100-120 N, og gødes færdig i løbet af de næste 14 dage. I raps gemmer vi 20-40 fl N til skulpebehandling hvis det er muligt. Vinterrug må gerne gødes op til godt 100 N nu, specielt hvis vi gerne vil fremme buskning. For en svag hvedemark gælder det samme som vinterbyg og raps – gød helt op – eller i hvert tilfælde til 150 N. I en kraftigere hvede mark holder vi os til godt 100 N før næste regn – og så gøder vi videre ultimo april.
  • Aktuelle behandlinger i vinterraps efter frost/kulde periode skal der stadig fokus på; Vinterraps; Lys Bladplet og Vækstregulering er problemstillinger, der kan udløse behandling. Temperatur og vækst bestemmer tidspunkt. Vi anbefaler behandling da Lys Bladplet flere år har givet udbyttetab – for os er det kun et spørgsmål om hvornår vi kører. Ikke vejr til insekter lige nu.
  • DFF behandling i vårbyg mfl – vigtig grundlæggende behandling sort jord vårbyg. Behandling aktuel til fremspiring, derefter går vi over til kombineret behandling på 2-4 bl stadie. Efter DFF behandling kan vi typisk vente til buskning.
  • Supplerende ukrudtsbehandlinger forår – effekten af vore ukrudtsbehandlinger fra efteråret har været fantastiske. Specielt løsninger med Mateno Duo har ryddet godt op, men også alm DFF + Boxer mfl har, med den gode jordfugt vi havde, virker meget fint. Det betyder ikke, at der ikke skal behandles supplerende her i foråret, men det betyder, at de fleste steder, er det ikke nu der er behov for kørsel. Vi tror det optimalt hedder sidste halvdel af april mange steder – men individuel betragtning. Nyfremspiring er så småt på vej
  • Graduering af gødning bliver et ”must” for de fleste landmænd de kommende år. Vi honoreres i forhold til efterafgrødeetablering, og samtidig vi de fleste af Jer opdage, at det virker. Bedre fordeling af N mængden optimerer udbyttet, kvalitet og samtidig er det med til at reducere lejesæd. Vi hjælper gerne med at udarbejde tildelingskort baseret på satellit foto og Jeres erfaring.
  • 2022 EU ansøgningsrunden i gang. Hvis du ved der skal flyttes rettigheder her sidste gang, så sig til.
  • Planteværn 2022. Vi er kommet i mål med at disponere planteværn 2022 – og vi er meget tilfredse med, at vi kun ser en stigning på 2-5% generelt – ja vi har endda priser der er faldet fra 2021!
  • Afgrødemarkedet: – utrolige stigning gennem den seneste uge. Fald i gødningspris.
2022-06-15T12:39:19+00:00

Skriv en kommentar