Uge 10 – 2023

//Uge 10 – 2023

Uge 10 – 2023

  • Uge 10 – efter nogle dage, hvor det var ganske fint at få gødet vinterafgrøder – så er kong vinter kommet forbi på et lidt sent – og uventet – besøg. Der er intet usædvanligt i at vi får en lille snestorm i marts måned, men længerevarende periode med frost og blæst er uønsket. Vi har gennem tiden af og til oplevet, at afgrøderne står pænere ved indgangen til marts end ved udgangen af samme måned.
  • Stadig vigtigt at HUSKE – at det ikke bare er ”peace of cake” at sprede Urea. Varen er let, og tåler ikke meget voldsom belastning i forbindelse med udspredning. Vores erfaring indtil videre er, at det ikke kan lade sig gøre at sprede varen på 36 m – men typisk op til ca 28-30 m.

Kontroller med spredebakker.

  • Det har været helt naturligt at gøde videre på vinterafgrøderne. Vi har primært koncentreret os om ammonium N indtil videre, men her i marts måned skal vi ikke være nervøse for at geare lidt op for ”gødningsbøssen.”

Når vi kan køre igen kan svagt overvintrende marker med fordel tildeles 50-60 N – også med nitrat N – og specielt svage vinterraps marker, kan gødes op i nærheden af 100 N, så der både er rigeligt N til ”tilvækst”, og alligevel ikke mere N end der kan sås en vårbyg, hvis det skal være.

N27 gødningerne (og tilsvarende) er altså også i spil nu.

  • Ved udbringning af gylle skal I være opmærksom på øget fokus fra myndighederne om alle forholdsregler overholdes. Se vedhæftede nyhedsbrev 5 og 6.
  • Vinteren har hidtil været mild – Det giver mening at gå en tur og vurdere, hvordan det ser ud med ukrudtseffekt fra efterårs behandlingerne. Supplerende behandlinger med Rexade, Broadway, CossackOD mm kan planlægges nu – men udføres ikke før end sidst i marts. Brug ”Cossack vejr” som Bayer har udviklet. Her kan I se hvornår de klimatiske faktorer er til behandling Cossack-Vejret – Bayer Crop Science Danmark. Du kan også se og høre mere om ”Cossack-Vejret på AgriWebNews marts.
  • Vinterrapsen volder lidt problemer flere steder nu. Vi bliver kaldt ud til rapsmarker der mildest taget ikke ser godt ud. Umiddelbart ligner det frostskader med tilbagerådning – men det kan meget vel være følgeskader af de meget kraftige Phoma angreb vi havde i efteråret. Der er sortsforskelle.. Vi har set en del områder i rapsmarker, hvor planterne er ”rådne” – helt eller delvist. Typisk lidt lave områder – eller områder med vandtryk efter den våde januar måned. Afgørende for overlevelse er rodens kvalitet, og den videre klimatiske udvikling i marts måned.
  • Vintersæd – vinterafgrøderne er derimod fortsat godt kørende her i starten af marts – og de er ikke truet lige nu. Vi kan dog se, at kulde, blæst og mangel på næringsstoffer kan få betydning gennem marts måned.
  • Manganmangel ses mere efter denne vinter end vi har været vant til de sener år. Det er uden tvivl en kombinationseffekt af manglende brug af DAP gødning ved såning, og så det meget tørre efterår, der har givet løs jordstruktur. Der kan blive brug for vores ”Røde Kors Pakke” her om 1-3 uger. Nogle ener også, at vi ser svovlmangel derude – måske – men planternes svovlbehov bliver først for alvor stort om en lille måneds tid.
  • Nu er 2023 EU ansøgningsrunden i gang. Utilfredsstillende at der hele tiden – stadig – kommer nyfortolkninger på banen – og kun i retning af øget stramning. Senest er det præciseret, at modsat tidligere, så må der ikke drænes på udtagne arealer, der skal tælle med i 4% udtagningen.
  • Afgrødemarkedet: – konstant pres på afgrøderne.
2023-04-20T19:15:42+00:00

Skriv en kommentar